Archiv autora: admin

Pár vět o vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD

My – sociální pracovníci se stejně jako další profese musíme průběžně vzdělávat a neustále prohlubovat svoje znalosti, zdokonalovat své dovednosti. Vyplývá to nejen ze zákona o sociálních službách, ale také s ohledem na aktuálnost zákonů, přístup k určitým postupům a pro zkvalitňování naší práce a celkovou úroveň poradenství.

Sdílené rodičovství

Již více jak 1 rok (přesně od 01. 10. 2019) je u Okresního soudu Brno-venkov zaveden tzv. COCHEMSKÝ MODEL.

Preventivní aktivity v roce 2017

Jihomoravský kraj poskytl městu Ivančice dotaci v oblasti prevence kriminality na rok 2017. Dotační program se nazýval „Preventivní aktivity k zajištění bezpečí ve městě Ivančice“ a cílem projektu byla práce s ohroženými skupinami obyvatel a realizace preventivních aktivit, které měly zvýšit informovanost občanů…
Číst více

Preventivní videospoty (2016)

Prevence kriminality – videospoty podpora projektu: Videa vznikla v rámci dotačního programu v oblasti Prevence kriminality, financovaného z prostředků Jihomoravského kraje (č.j.: JMK 40070/2016, 70%) ve spolupráci s Městem Ivančice (30%). Na tvorbě se podíleli za město Ivančice Syslová Edita…
Číst více