Blog

Pár vět o vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD

My – sociální pracovníci se stejně jako další profese musíme průběžně vzdělávat a neustále prohlubovat svoje znalosti, zdokonalovat své dovednosti. Vyplývá to nejen ze zákona o sociálních službách, ale také s ohledem na aktuálnost zákonů, přístup k určitým postupům a pro zkvalitňování naší práce a celkovou úroveň poradenství.

Sdílené rodičovství

Již více jak 1 rok (přesně od 01. 10. 2019) je u Okresního soudu Brno-venkov zaveden tzv. COCHEMSKÝ MODEL.