Preventivní videospoty

Prevence kriminality – videospoty

podpora projektu:


Videa vznikla v rámci dotačního programu v oblasti Prevence kriminality, financovaného z prostředků Jihomoravského kraje (č.j.: JMK 40070/2016, 70%) ve spolupráci s Městem Ivančice (30%). Na tvorbě se podíleli za město Ivančice Syslová Edita DiS. – kurátorka pro mládež, odbor sociálních věcí ve spolupráci se Střediskem volného času Ivančice a Obvodním oddělením policie Ivančice zastoupeným Npor. Mgr. Doležal Pavel – zástupce vedoucího OO Policie ČR Ivančice. Představujeme vám celkem 5 videospotů, které upozorňují na protiprávnost a prevenci delikventního chování na území Ivančic a okolí.

Videa jsou umístěna na Youtube a spustíte je kliknutím na miniaturu.

Krádeže, vandalismus a sprejerství jsou tématy prvního video spotu. Scény byly natočeny v rizikových lokalitách města Ivančice. Záběry poškozených či odcizených věcí poskytlo obvodní oddělení policie Ivančice. Bylo poukázáno na nejčastěji páchané trestné činy či přestupky v našem správním obvodu a především městě Ivančicích a to na krádeže, loupeže, poškození cizí věci, poškození či odcizení obecně prospěšného zařízení. Závěrem je upozornění na ohlašovací povinnost každého občana, který je svědkem přestupku či trestného činu.

Odcizení identity a s ní spojená krádež peněž prostřednictvím internetového bankovnictví. Videospot je postaven na identické výpovědi oběti trestného činu s doplněním ponaučení, jak bezpečně se na internetu chovat.

Užití návykových látek mladistvými a nezletilými. Potřeba být součástí skupiny vrstevníků a období experimentování, bývají často příčinou vzniku závislosti. Ve videospotu je mimo jiné poukázáno na dealerství drog mladistvými a nezletilými. Na závěr hovoří policejní psycholožka o závislosti na droze. Videospot čerpá z výpovědi mladistvého chlapce, který má zkušenost s mnoha druhy drog a dále na problematice, s kterou se potýká kurátorka pro mládež v městě Ivančicích.

Videospot na téma bezpečnost seniorů. Je opět postaven na zpovědi seniorky, která byla okradena a zneužita podomním prodejcem. Videospot obsahuje jak výpověď seniorky o samotném činu, tak i hrané dějové scény, kde na závěr hovoří moderátor o preventivních krocích, které dělat, aby samotné situaci předešli, či popřípadě zabránili podpisu smlouvy.

Trávení volného času ve městě Ivančice. Často se setkáváme s dětmi bez aktivit, v partách „flákajících“ se v částích Ivančic. Tímto spotem chceme poukázat na vhodnější a efektivnější naplňování volného času. Možnosti rozvíjet svůj talent a schopnosti tím správných směrem, prostřednictvím volnočasových aktivit a vzdělání, které instituce v Ivančicích nabízejí.

Videa jsou dále předávána do škol v celém správním obvodu Ivančic společně s metodikou. Jsou zakoupeny i brýle simulující mírnou opilost a užití tvrdé drogy, které budou propůjčovány do škol. Středisko volného času bude mít vytvořen i samostatný výukový program. Dále budou videospoty promítány v místním kině a kabelové televizi TIV.

Skip to content