Pár vět o vzdělávání sociálních pracovníků OSPOD

MY – sociální pracovníci se stejně jako další profese musíme průběžně vzdělávat a neustále prohlubovat svoje znalosti, zdokonalovat své dovednosti. Vyplývá to nejen ze zákona o sociálních službách, ale také s ohledem na aktuálnost zákonů, přístup k určitým postupům a pro zkvalitňování naší práce a celkovou úroveň poradenství.

Neznamená to jen, že absolvujeme různá školení či semináře, ale také si zvyšujeme kvalifikaci nad rámec vyššího odborného vzdělání vysokoškolským studiem.

Vzděláváme se v různých oblastech počínaje sociální prací, sociální politikou, právem, přes školství k psychologii atd.

Témata seminářů, která si vybíráme – např. sociální práce s rodinou, rodinné právo v praxi a jeho novelizace, aspekty komunikace s nezletilými, vedení pohovoru s dítětem, zjišťování názoru nebo stanoviska dítěte, nejlepší zájem dítěte, správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí, domácí násilí, detekce násilí na dětech (týrání, zneužívání, zanedbávání), medicínské právo pro sociální pracovníky, aspekty rodičovství, práva a povinnosti OSPOD v soudním řízení, vyživovací povinnost, práva a povinnosti OSPOD, náhradní rodinná péče, kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickými rodiči, výchovné problémy mladistvých, trestní odpovědnost mládeže apod.

Záleží na každém z nás pracovníků, v čem si potřebujeme získat či prohloubit znalosti. Každý pracovník musí splnit minimálně 6 dní školení v jednom roce s akreditací MPSV (Ministerstva práva a sociálních věcí). Naše vzdělávání se však neomezuje jen na splnění těchto školení a seminářů. Dále se můžeme vzdělávat v rámci supervizních setkání (cílem je rozvíjet profesní dovednosti, nacházet řešení problematických situací např. v rámci sdílení v kolektivu, nadhled nad svou prací), kulatých stolů a odborných porad, interdisciplinárních setkání s jinými profesemi, návštěvami v různých zařízeních, službách, poradnách apod.

Covidová doba nás naučila, že se jde vzdělávat nejen prezenční formou, ale také distanční přes různé programy (např. Teams, Skype, Zoom …). Výhodou, kterou jsme si v tom našli, je, že se můžeme zúčastnit různých akcí, na které bychom se jinak nedostali, protože se pořádají ve větší vzdálenosti od nás. Máme tak možnost sdílet příklady dobré praxe v rámci celé ČR a získat informace od významných odborníků (např. soudci, psychologové), kteří jinak lektorují např. v Praze či Olomouci.

Jednou z posledních zajímavých akcí byla 2denní účast na vzdělávání Modré linky (www.modralinka.cz), kdy nás tato organizace zaujala projektem „Spokojené dítě i po rozvodu“. Vyzkoušeli jsem si formou modelových situací participaci rodiny. Měli jsme možnost si zkusit roli rodičů, zapotit se v roli psychologů a průvodců rodiny a zejména se inspirovat tím, jak mohou děti předat v rámci rozchodové situace vzkaz rodičům, co by si přály a co je trápí.

Dne 22. 06. 2021 někteří z nás navštívili Den otevřených dveří Domu na půli cesty SOS Kotva.

SOS Kotva je dům na půli cesty (www.sos-vesnicky.cz/co-delame/detail/dum-na-pul-cesty/), který pomáhá mladým lidem od 18 do 26 let z pěstounské péče, z ústavní péče, z ulice, z nefungujících rodin k samostatnému životu. Nově se nachází na adrese Luční 1a, Brno, kam byl přestěhován z Brna-Medlánky, kde byl součástí komplexu SOS Dětské vesničky (www.sos-vesnicky.cz). Seznámili jsme se s areálem, podmínkami služby, navázali nové kontakty pro případné využití našimi budoucími klienty, vyměnili si zkušenosti.

Děláme tedy vše pro to, abychom svým klientům poskytovali co nejkvalitnější poradenství.

15. 07. 2021

za OSPOD MěÚ Ivančice

Mgr. Lucie Kratochvílová, DiS.

Skip to content