Sdílené rodičovství

Již více jak 1 rok (přesně od 01. 10. 2019) je u Okresního soudu Brno-venkov zaveden tzv. COCHEMSKÝ MODEL opatrovnického řízení, ve kterém se klade velký důraz na smírné řešení sporu a proaktivní přístup rodičů v soudním řízení. Uspořádání péče o dítě (péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče) nemá vliv na rodičovskou odpovědnost rodiče; každý z rodičů má vůči dítěti stejná práva a povinnosti. Rodičovskou odpovědnost může omezit jen soud. V případě, že se rodiče nedohodnou na péči, styku či podstatných záležitostech svého dítěte, jsou v rámci tohoto modelu Orgánem sociálně-právní ochrany dětí – dále jen OSPOD (nebo také soudem) odesláni k poskytovateli odborné pomoci na edukaci, mediaci či terapii. Soud poté zohledňuje, jak každý z rodičů přistupuje k řešení situace. Dohoda rodičů je prioritou a výrazem odpovědného přístupu rodičů k řešení situace po rozpadu vztahu. Cochemský model je postupně zaváděn na soudech v různých částech České republiky (např. Most, Nový Jičín, Třebíč, Cheb …). Je to především o ochotě jednotlivých aktérů (soudy, psychologové, mediátoři, advokáti, OSPOD …) se zapojit a změnit směr v opatrovnickém řízení.

Aktuálně probíhající projekt „Sdílené rodičovství – jak vést a vychovávat dítě s láskou ze strany obou rodičů po rozvodu“ je edukativní metoda, která má snížit negativní dopady rozpadu rodiny na děti (rozpad rodiny je zátěží jak pro rodiče, tak zejména pro děti.). Je však otázkou, jak který soud přistoupí k tomuto novému přístupu jako k doplňku Cochemského modelu. V současné chvíli probíhá vzdělávání zájemců (ať už z řad psychologů, sociálních pracovníků či zaměstnanců soudů) v této nové metodě přes Národní institut pro děti a rodinu, z.s. (NIDAR). Více informací o „Sdíleném rodičovství“ naleznete na webové stránce https://nidar.cz/sdilene-rodicovstvi, která je průběžně doplňována o nové dokumenty, publikace a texty.

Sdílené rodičovství jako metoda znamená fyzickou, emocionální a sociální přítomnost (dostupnost) obou rodičů v životě dětí, kdy každý z rodičů by měl mít možnost se podílet na jejich běžném životě a zažívat s nimi běžné situace – např. školní povinnosti, nákupy, onemocnění, volný čas. Rodiče by se po rozpadu rodiny měli zamýšlet nad spoustou otázek, např. kde bude dítě žít (otázka bydlení a stěhování), jaké bude další rodinné uspořádání (péče mámy, péče táty, střídavé péče, společné péče), jaké školské zařízení bude dítě navštěvovat, kdo bude jeho ošetřujícím lékařem, jak bude probíhat kontakt s rodičem během doby, kdy je u druhého rodiče, jak budou rodiče rozhodovat o důležitých věcech týkajících se dítěte …apod. V rámci této metody jsou rodiče edukováni poskytovatelem odborné pomoci (obsahem edukace jsou právní informace, participace dětí, co děti potřebují a co zažívají po rozpadu rodiny, rozdíly ve vnímání rozpadu rodiny dospělý versus dítě apod.).

Rodiče by měli edukaci (setkání v rozmezí 1-2 h) absolvovat před nařízeným soudním jednáním (pokud soud tuto metodu zavede do svého systému v rámci opatrovnického řízení). Další službou nabízenou v rámci projektu Sdíleného rodičovství může být pomoc rodičům s vypracováním „rodičovského plánu“, který posiluje specifické rodičovské kompetence (rodiče se v něm zavazují k tomu, jak budou řešit základní péči, jak si dítě budou předávat, jak bude probíhat kontakt dítěte s rodiči, jak rodiče budou přistupovat ke zdravotní péči a vzdělávání svého dítěte, jak daleko se může odstěhovat rodič s dítětem, jakou školku/školu bude dítě navštěvovat apod.).

Vzory rodičovských plánů pro Vaši inspiraci naleznete na webových stránkách https://www.justice.cz/soudy u vybraných soudů, např. Okresní soud v Mostě, Okresní soud v Třebíči, Okresní soud v Novém Jičíně, Okresní soud v Chebu.

02. 03. 2021

Za OSPOD MěÚ Ivančice Mgr. Lucie Kratochvílová, DiS.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Sdílené rodičovství příručka
2 MB
Skip to content