O projektu

Název projektu: Standardizace OSPOD v ORP Ivančice
Registrační číslo: CZ 1.04/3.103/C2.00083
Zahájení realizace projektu: 12. 02. 2014
Předpokládané ukončení realizace: 30. 06. 2015

Cílem uvedeného projektu je kompletní podpora oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Městského úřadu Ivančice v tvorbě a implementaci standardů kvality tohoto úseku.

Realizací klíčových aktivit projektu dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost sociálně-právní ochrany ve správním obvodu Ivančice. Naplněním stanovených priorit projektu prostřednictvím definovaných klíčových aktivit dojde k realizaci standardizace a systematizace práce OSPOD.

Klíčové aktivity:

  • Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí
  • Profesní rozvoj zaměstnanců
  • Materiální a technické vybavení pro výkon sociálně-právní ochrany dětí
  • Vybavení místnosti pro jednání s klienty OSPOD
  • Webový portál OSPOD
  • Koordinace a řízení projektu
  • Projekt je financován z prostředků ESF Evropské unie, operačního programu OPLZZ a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Více o projektu na webu Evropského sociálního fondu ČR.

Skip to content