Preventivní aktivity v roce 2017

Jihomoravský kraj poskytl městu Ivančice dotaci v oblasti prevence kriminality na rok 2017. Dotační program se nazýval „Preventivní aktivity k zajištění bezpečí ve městě Ivančice“ a cílem projektu byla práce s ohroženými skupinami obyvatel a realizace preventivních aktivit, které měly zvýšit informovanost občanů města Ivančice.

Na realizaci projektu se společně s městem Ivančice podílelo SVČ Ivančice, které zajistilo několik preventivních aktivit.

Jednou z aktivit byla prezentace preventivních videospotů, které vznikly v loňském roce (2016-2017) v rámci prevence kriminality. Spoty byly v rámci výukového programu prezentovány ve školách, na letních táborech, v rámci besed pro seniory. Děti si mohly vyzkoušet brýle simulující užití drog a alkoholu.  V rámci klubu mládeže proběhly vzdělávací programy a spontánní aktivity v klubu. Byly zakoupeny hry a materiál na tvoření.

Dále proběhlo v období od října do prosince 2017 doučování pro děti a mladistvé v evidenci OSPOD Ivančice. Jednalo se individuální doučování, zaměřené na dané potřeby dětí. Doučovalo se v prostorách SVČ Ivančice, ZŠ Oslavany, klub Kónus v Dolních Kounicích a to pro lepší dostupnost klientům v našem správním obvodu. Děti si po absolvování doučování zlepšily prospěch, dokázaly pracovat samostatněji, lépe se orientovaly v zadaných úkolech. Některé děti si našly přátele, či pomocníky v případě, kdy něčemu nerozumí. Získali tak větší motivaci a důvěru v sebe samé.

Během doučování děti obdržely učební materiály (tabulky s vyjmenovanými slovy, násobilkou, anglická gramatiky, tabulka chemických prvků). Za řádné absolvování doučování byly děti odměněny diplomem a dárkem v podobě diáře na rok 2018, či úkolníčku.

Besedy pro seniory na téma bezpečí proběhly v Penzionu pro seniory a v komunitním domě KoDuS v Ivančicích. Senioři shlédli videospot k ochraně před podomními prodejci a dále byli poučeni o bezpečném pohybu po městě, bezpečí jejich domova a jak komunikovat prostřednictvím internetu. Jako dárek za absolvování přednášky obdrželi stolní kalendář na rok 2018 s pokyny pro zajištění bezpečí v občasnkém životě.


název projektu: Preventivní aktivity k zajištění bezpečí ve městě Ivančice

číslo projektu: JMK 45314/2017

výše dotace: 70 000,- Kč

Skip to content