Jak vám můžeme pomoci?

Všichni pracovníci OSPOD prošetřují případy na základě upozornění občanů, škol, zdravotnických zařízení (zvl. dětských lékařů) apod. na zanedbávání péče o děti, týrání či závažnou nefunkčnost rodiny či ohrožení zájmů a práv dětí a to včetně těch anonymních.

V jakých situacích vám můžeme nabídnout pomoc?

Oddělení OSPOD Ivančice zajistí:

 • Opatrovnictví v soudním řízení ve věcech nezletilých dětí – upravíme rodičovské zodpovědnosti před, v době rozvodu a po něm, hájíme zájmy dětí v soudních řízeních, zpracujeme zprávy o rodinném a výchovném prostředí dětí.
 • Sociálně-právní ochranu dětí – máte-li podezření, že je nějaké dítě vážně ohroženo, týráno, zneužíváno nebo jinak poškozováno trestnou činností, situaci začneme okamžitě řešit. Shledáme-li, že je dítě ohroženo na životě či zdraví, navrhneme soudu předběžná opatření. Vyřešíme situaci dětí, o které se nejsou rodiče schopni postarat.
 • Náhradní rodinnou péči – adopce, pěstounská péče, svěření do péče třetí osoby – prarodiče apod., zajistíme celou agendu svěření dítěte do vybrané náhradní rodinné péče – prošetření osob a prostředí, ve kterém dítě bude, veškeré administrativní práce a jednání se soudy.
 • Poradenskou činnost – jste-li rodič či osoba nahrazujícím péči rodičů, pomůžeme vám při řešení výchovných a jiných problémů, ve věcech vzdělávání dětí, s péčí o postižené děti apod.
 • Opatrovnictví dětí a mládeže s výchovnými problémy (kurátor) – provádíme prevenci vzniku výchovných potíží. Pokud se již s výchovnými problémy potýkáte, poskytneme vám sociálně-právní poradenství. Důležitou součástí práce kurátora je také dohled nad soudem stanovenou ústavní výchovou, výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody.

To vše zajišťujeme v obcích Ivančice, Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany.

Jdete k nám poprvé?

Kontaktní údaje oddělení naleznete na stránce Kontakty a provozní doba. Nevíte-li na koho se konkrétně obrátit, kontaktujte vedoucí odboru Bc. et Bc. Šárku Houfkovou, a to na adrese Palackého náměstí 5/11, Ivančice, 1. patro (ukázat na mapě), telefon: 546 419 490, fax: 546 419 497, e-mail: houfkova(Replace this parenthesis with the @ sign)muiv.cz.

Při jednání s vámi, vašimi ohroženými dětmi či rodinou vždy:

 • přistupujeme k člověku a jeho potřebám individuálně,
 • podporujeme samostatnost,
 • motivujeme k péči o dítě,
 • posilujeme sociální začleňování,
 • důsledně dodržujeme lidská práva a základní svobody,
 • podporujeme kontakty s přirozeným sociálním prostředím,
 • informujeme o všech postupech používaných při naší práci

Oddělení OSPOD Ivančice vám nebo vašim blízkým poskytne:

 • bezpečné a přátelské prostředí, zejména pro děti
 • respekt k vašemu soukromí a důvěrnost jednání
 • vhodné jednací prostory s odpovídajícím vybavením

Naše práce probíhá i mimo naše pracoviště (např. ve škole), vždy jsme však vhodně technicky, materiálně i hygienicky vybaveni. Naši pracovníci jsou odborně způsobilí a mají potřebnou kvalifikaci k výkonu své práce, pro zvláštní situace (tlumočení, klient se specifickými potřebami atp.) je vždy zajištěn specialista.


Chcete podat stížnost?

Každý náš klient má právo si stěžovat. Na nevhodné chování úřední osoby či na nesprávný úřední postup.

Stížnosti lze podávat v těchto formách:

 • písemně – na jméno vedoucí odboru a adresu: Bc. et Bc. Šárka Houfková; Palackého náměstí 11, 664 91 Ivančice,
 • ústně – u vedoucí odboru, dv. č. 12, Palackého náměstí 11, 664 91 Ivančice,
 • telefonicky – u vedoucího odboru na tel. čísle 546 419 490,
 • e-mailově či telefaxem – u vedoucí odboru na e-mail houfkova(Replace this parenthesis with the @ sign)muiv.cz či fax 546 419 497,
 • anonymně

Stížnosti lze také podat na podatelnu MěÚ Ivančice na adrese Palackého náměstí 196/6, Ivančice (přízemí radnice), popř. do datové schránky města nebo prostřednictvím elektronické podatelny s elektronickým podpisem stěžovatele. Příjemci stížností pak budou starosta města nebo tajemník MěÚ Ivančice.

Skip to content