Skupinová edukace a rodičovský plán

Od 01.10.2019 funguje u Okresního soudu Brno-venkov opatrovnické řízení ve věcech péče o nezletilé děti formou tzv. Cochemského modelu. Od 17.02.2022 mohou rodiče absolvovat skupinovou edukaci, na které budou seznámeni s tím, jak zvládnout porozchodovou situaci v rodině tak, aby to mělo na dítě co nejmenší dopad. Jedná se o přednášky (časová dotace cca 90 minut), které zajišťuje Mediační a edukační centrum Brno v prostorách Justičního areálu Brno, Polní 39 – dveře č. 285, 2. patro.

Přednášky probíhají:

  • v lichém týdnu ve čtvrtek od 14:00
  • v sudém týdnu v pátek od 10:00

Ke skupinové edukaci se lze objednat prostřednictvím webových stránek OS Brno-venkov, nebo také prostřednictvím webových stránek Mediačního a edukačního centra Brno.

Rodiče mohou absolvovat skupinovou edukaci každý zvlášť, nemusí chodit spolu ve stejný den. Po absolvování přednášky obdrží certifikát, který následně doloží soudci u soudního jednání.

Mediační a edukační centrum rodiče po absolvování edukace zkontaktuje s možnou nabídkou následné spolupráce, např. návazná odborná pomoc či zpracování rodičovského plánu.

Rodičovský plán je pomůckou, která může být nástrojem rodičů k tomu, jak by mohl vypadat jejich rodičovský vztah a uspořádání života dítěte po rozpadu vztahu rodičů.

Rodiče si v rámci rodičovského plánu mohou dohodnout např.:

  • uspořádání péče a výchovy – např. kde a s kým bude dítě bydlet, kdo bude rodičům pomáhat s péčí, jak si budou rodiče předávat informace…
  • předávání dítěte a kontakty dítěte s rodiči – kdo bude zajišťovat předávání dítěte mezi domovy/rodiči, jak častý bude kontakt, jak bude vypadat kontakt s druhým rodičem v době, kdy bude dítě u prvního rodiče, jak bude vypadat péče/kontakt o letních prázdninách, o Vánocích…
  • vzdělávání a volný čas dítěte – kam bude dítě chodit do školy, jak si budou rodiče předávat informace o škole, jaké kroužky bude dítě mít, kdo bude dítě vozit na kroužky…
  • zdravotní péče – kam bude dítě chodit k lékaři, jak budou rodiče hradit nadstandardní péči, otázka očkování…
  • finanční záležitosti – jak budou rodiče řešit mimořádné výdaje, kdo bude uplatňovat daňové slevy, kdo a jak bude uplatňovat sociální dávky…

Ukázku rodičovského plánu zpracovaného Mediačním a edukačním centrem Brno naleznete zde.

Skip to content