Aktuality

Aktuality 2018

20. a 22. října 2018 – Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN

4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. V sobotu 20. října bude otevřeno pro veřejnost (děti od 10 let) od 10:00 do 18:00 hodin. V pondělí 22. 10. a 23.10.2018 je dopolední program určen pro školní skupinky a odpoledne pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. Vstup díky městu Ivančice zdarma. Interaktivní prohlídky v doprovodu lektorů začínají každých 20 minut. (více na webu města)

Aktuality 2017

30. 12.. Tým pro mládež zveřejnil realizaci činnosti za rok 2017
Těchto setkání se pravidelně účastnili za OSPOD kurátorka pro mládež Edita Kloparová, DiS. společně s npor. Mgr. Pavlem Doležalem za PČR Ivančice. Za rok 2017 proběhlo v budově Okresního státního zastupitelství celkem 5 setkání členů týmu pro mládež. Tým pro mládež bude pokračovat i v roce 2018, kdy začátkem roku bude sestaven plán činnosti na rok 2018, o kterém bude OSPOD informovat. – [download-attachment id=“302″ title=“Činnost týmu pro mládež za rok 2017″] (PDF)

19. 12.. Děti darují dětem k Vánocům – Krabice od bot
Římskokatolická farnost Moravský Krumlov se již druhým rokem zapojila do projektu Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům, která měla za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Lidé naplnili krabice od bot dětskými dárky k Vánocům.
Díky tomuto projektu mohl i OSPOD Ivančice potěšit děti ze sociálně slabších rodin ve svém obvodu dárky, které rozvezl v týdnu před Vánocemi přímo do rodin. – [download-attachment id=“300″ title=“Krabice od bot 2017″] (PDF)

29. 6. Účast na přednášce „Specifika péče o děti s drogovou závislostí“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily přednášky Prim. MUDr. M. Korandy na téma „Specifika péče o děti s drogovou závislostí“ ve školícím centru Jihomoravského kraje.

26. 6. Jednání komise sociálně-právní ochrany dětí
V prostorách komunikační místnosti OSV se uskutečnilo jednání komise sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Ivančice.

22. 6. Účast na semináři „Identita dítěte v náhradní rodinné péči“
Pracovnice OSPOD specializující se na náhradní rodinnou péči absolvovala seminář „Identita dítěte v NRP“ s lektorkou Mgr. Klárou Moravcovou.

16. 6. Účast na kurzu o metodě „Rodinné konference“
Pracovnice OSPOD v prostorách MÚ Ivančice absolvovaly kurz o metodě „Rodinné konference“ jakožto novém nástroji pro práci s rodinami. Přednášejícím byl mediátor ze sdružení Trialog z.s., Brno.

15. 6. Účast na semináři „Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD“
Pracovnice OSPOD se v budově krajského úřadu JmK zúčastnily semináře na téma „Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD“.

31. 5. Účast na Kulatém stolu na téma „Asistované styky/asistované předávání“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily diskuze Kulatý stůl na Krajském úřadě JmK na téma „Asistované styky/asistované předávání“.

26. 5. Účast na semináři „V právu a praxi“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře na téma „V právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných“.

26. 5. Účast na semináři „Úvod do problematiky domácího násilí“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře v Brně na téma domácí násilí s názvem „Úvod do problematiky domácího násilí“.

25. 5. Účast na pracovním setkání pracovnic úseku náhradní rodinné péče
Pracovnice OSPOD úseku náhradní rodinné péče se zúčastnily pracovního setkání na krajském úřadě JmK.

25. 5. Účast na semináři „Standardy kvality a jejich kontrola“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře v Brně na téma „Standardy kvality a jejich kontrola“, které lektoroval pracovník MPSV ČR.

19. 5. Účast na semináři „Zjišťování názoru dítěte“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily seminář v Brně na téma „Zjišťování názoru dítěte“.

11. 5. Účast na aktuálních supervizních setkáních
Zúčastnili jsme se dvou individuálních supervizních setkání s nasmlouvanou supervizorkou na téma „Klientka náročná – stěžující, odmítající pomoc“ a „Jak pracovat s drogově závislým klientem těsně před jeho zletilostí“.

28. 4. Účast na semináři „Výcvik v krizové intervenci“
Pracovnice OSPOD absolvovaly seminář „Výcvik v krizové intervenci“.

6. – 7. 4. Účast kurátorky pro mládež na akci „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“
Kurátorka pro mládež absolvovala dvoudenní vzdělávací setkání v Zubří u Nového města na Moravě s názvem „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“.

4. 4. Pracovní setkání na krajském úřadě JmK
Pracovnice OSPOD se zúčastnily pracovního setkání na krajském úřadě JmK.

4. 4. Setkání a navázání spolupráce s poradnou „Na Počátku“
V prostorách OSV MěÚ Ivančice proběhlo setkání s pracovnicemi poradny Na Počátku o.p.s Brno, Soběšická, které představily svoji práci a došlo k navázání bližší spolupráce. Organizace pomáhá těhotným ženám či těhotným matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci.

26. 3. Nákup odborné publikace
Knihovnu pro pěstouny jsme doplnili novým titulem od T. Nagy Štroblové – Dcera padajícího listí, ISBN 978-80-7387-710-1 (vyd. 2014).

24. 3. Setkání se specialistou na dávkový systém – především nepojistné sociální dávky
Zúčastnili jsme se setkání u kulatého stolu v budově Probační a mediační služby Brno-venkov s pracovníkem z MPSV specialistou na dávkový systém, zvláště nepojistných sociálních dávek.

21. 3. Žádost o dotaci na projekt „Preventivní aktivity v Ivančicích“
Podali jsme žádost o dotaci z prevence kriminality JmK – projekt „Preventivní aktivity v Ivančicích“.

9. 3. Účast na semináři „Výchovná opatření jako specifická činnost orgánů SPOD“
Pracovnice OSPOD se zúčastnila semináře v Brně na téma: „Výchovná opatření jako specifická činnost orgánů SPOD“.

17. 2. Účast na setkání „Týmu pro mládež“
Kurátorka pro mládež OSPOD Ivančice se zúčastnila setkání „Týmu pro mládež“. Více informací o projektu v souboru Na kyberkriminalitu cílí Tým pro mládež Brno-venkov (.pdf, 84 kB).

16. 2. Koordinační schůzka s kulatým stolem „Týmu pro mládež“
Ve velkém zasedačním sále MěÚ Ivančice proběhla koordinační schůzka s kulatým stolem „Týmu pro mládež“ se zástupci škol našeho regionu, probační a mediační služby Brno-venkov, se zástupci OO Policie ČR v Ivančicích a pracovnic OSPOD Ivančice.

15. 2. Setkání se zástupkyní SOS dětské vesničky Brno
Na OSV MěÚ Ivančice proběhlo setkání se zástupkyní SOS dětské vesničky Brno, která koordinuje preventivní sociálně aktivizační služby v rodinách s dětmi pro naše ORP.

21. 1. Besedy a představení spotů zabývajících se kriminalitou mládeže
Zorganizovali jsme besedy na II. stupni ZŠ V. Menšíka v rámci prevence – představení preventivních spotů zabývajících se kriminalitou mládeže, problematikou drogové závislosti.

17. 1. Dokončení vypořádání projektů z dotace JmK
Bylo dokončeno finanční vypořádání projektů z dotace JmK, prevence kriminality, odesláno na krajský úřad JmK.

16. 1. Setkání s Mgr. O. Ipserem, koordinátorem „Týmu pro mládež“
Došlo k individuálnímu setkání na půdě odboru s Mgr. O. Ipserem, koordinátorem „Týmu pro mládež“.

12. 1. Setkání pracovnic náhradní rodinné péče k problematice PPPD
Na krajské úřadě JmK se pracovnice úseku náhradní rodinné péče zúčastnily pracovního setkání k problematice PPPD – pěstounská péče na přechodnou dobu.

Aktuality 2016

7. 12. Účast na poradě kurátorů pro mládež na krajském úřadě v Brně
Kurátorka pro mládež absolvovala poradu kurátorů pro mládež na krajském úřadě v Brně.

27. 10. Účast na semináři „Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů podle zákona o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád ve spojení s občanským zákoníkem“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře na téma „Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů podle zákona o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád ve spojení s občanským zákoníkem“ pořádaného vzdělávací společností NOVEKO.

25. 10. Účast na kurzu finanční gramotnosti
V prostorách komunikační místnosti naší budovy absolvovaly všechny pracovnice odboru kurz finanční gramotnosti.

7. 10. Účast na setkání Týmu pro mládež v Brně
Kurátorka pro mládež se zúčastnila setkání Týmu pro mládež v Brně.

4. 10. Účast na semináři na téma „Poruchy osobnosti“
Kurátorka pro mládež se zúčastnila semináře na téma „Poruchy osobnosti“.

26. 9. Účast na kurzu „Znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily kurzu na téma „Znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti – úvod do problematiky“ pořádaného VCVS ČR.

16. 9. Účast na semináři „Jak identifikovat oběť domácího násilí“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily v Brně semináře na téma „Jak identifikovat oběť domácího násilí“.

26. 6. Účast na školení „Základy správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí“
Pracovnice OSPOD absolvovaly školení na téma „Základy správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí“ organizované sdružením TreMediaS.

10. 6. Účast na vzdělávacím programu na téma „Jak rozpoznat dítě se znaky CAN“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily vzdělávacího programu na téma „Jak rozpoznat dítě se znaky CAN“ pořádaného VCVS ČR.

24. 5. Beseda se studenty GJB na téma práce kurátora pro mládež
Kurátorka pro mládež absolvovala besedu se studenty Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích na téma práce kurátora pro mládež.

23. 5. Jednání komise sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Ivančice
V prostorách komunikační místnosti odboru proběhlo jednání komise sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Ivančice.

20. 5. Účast kurátorky pro mládež na individuální supervizi
Kurátorka pro mládež absolvovala individuální supervizi ve sdružení TreMediaS v Třebíči.

26. 5. Účast na poradě Úseku SPOD na krajském úřadě v Brně
Dvě pracovnice SPOD absolvovaly poradu Úseku SPOD na krajském úřadě v Brně.

12. 5. Účast na semináři na téma „Ochrana osobních údajů na úseku sociální-právní ochrany dětí“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily semináře na téma „Ochrana osobních údajů na úseku sociální-právní ochrany dětí“.

12. 5. Účast na semináři „Rodinné právo – aktuality a praxe“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře „“Rodinné právo – aktuality a praxe“ vedené JUDr. Novotnou.

14. – 15. 4. Účast na akci „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“
Kurátorka pro mládež absolvovala dvoudenní vzdělávací setkání v Zubří u Nového města na Moravě s názvem „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“.

7. 4. Účast na poradě krajského úřadu JmK – téma „Prevence kriminality“
Kurátorka pro mládež absolvovala poradu na krajském úřadě JmK, odboru školství – téma „Prevence kriminality“.

17. 3. Účast na kurzu „Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu OSPOD“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily kurzu „Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí“ pořádaného Vzdělávací agenturou TSM.

8. 3. Účast na semináři „Sociální komunikace s dětským klientem“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily semináře na téma „Sociální komunikace s dětským klientem“.

18. 2. Účast na kurzu „Zadluženost a exekuce v sociální oblasti“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily kurzu na téma „Zadluženost a exekuce v sociální oblasti“ pořádaného Vzdělávací agenturou TSM.4. 2. Účast na školení „Poruchy chování, syndrom ADD, ADHD“
Kurátorka pro mládež se v Brně zúčastnila školení na téma „Poruchy chování, syndrom ADD, ADHD“.

26. 1. Účast na semináři „Specifika komunikace s mladistvým klientem“
Kurátorka pro mládež se v Brně zúčastnila semináře na téma „Specifika komunikace s mladistvým klientem“.

Aktuality 2015

24. – 26. 6. Účast na Případové konferenci
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se jedna naše pracovnice zúčastnilaPřípadové konference a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

16. – 19. 6. Účast na Letní škole nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky III.
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili Letní školy nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

2. 6. Šesté supervizní setkání IV. monitorovacího období
Šesté supervizní setkání IV. monitorovacího období proběhlo jako obvykle: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

30. 5. Nákup odborné literatury

 • ÚZ 996 Rodinné právo ISBN 978-80-7488-022-3 (vyd. 2014),
 • Právo a rodina (ročník 2014), ISSN 1212-866X (vyd. 2014),
 • Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny, ISBN 978-80-262-0522-7 (vyd. 2014),
 • Střídavá péče o dítě ISBN 978-80-262-0342-1 (vyd. 2013),
 • Případová konference,

26. 5. Pracovní porada realizačního týmu
Došlo k vyhodnocování naplňování jednotlivých monitorovacích indikátorů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy. řešení nových problémů.

22. 5. Páté supervizní setkání IV. monitorovacího období
Páté supervizní setkání IV. monitorovacího období proběhlo prakticky stejně jako předchozí supervizní setkání: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

19. 5. Účast na kurzu Správní řízení na úseku SPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili kurzu Správní řízení na úseku SPOD a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

14. 5. Účast na kurzu SPOD v praxi – děti zanedbávané, zneužívané a týrané
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila kurzu  SPOD v praxi – děti zanedbávané, zneužívané a týrané a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

30. 4. Účast na kurzu Náhradní výchova
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili kurzu Náhradní výchova.

16. – 17. 4. Účast na kurzu Základy krizové intervence
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Základy krizové intervence.

7. 4. Čtvrté supervizní setkání IV. monitorovacího období
Čtvrté supervizní setkání IV. monitorovacího období proběhlo jako obvykle: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

30. 3. Třetí supervizní setkání IV. monitorovacího období
Třetí supervizní setkání IV. monitorovacího období mělo obvyklý průběh: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

24. 3. Účast na semináři SPOD v praxi – partneři a rozchody a dopad na dítě
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího semináře SPOD v praxi – partneři a rozchody a dopad na dítě a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

13. 3. Účast na kurzu Specifika komunikace mladistvých klientů
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího kurzu Specifika komunikace mladistvých klientů a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

10. 3. Druhé supervizní setkání IV. monitorovacího období
Druhé supervizní setkání IV. monitorovacího období mělo následující průběh: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

10. 2. První supervizní setkání IV. monitorovacího období
Supervizní setkání ve IV. monitorovacího období probíhá podobně, jako setkávání v předchozích monitorovacích obdobích: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

3. 2. Účast na školení Novela zákona o SPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího školení Novela zákona o SPOD a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

31. 1. Nákup odborné literatury
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců byly na oddělení zakoupeny tyto odborné publikace:

 • Rozvod manželství, ISBN 978-80-87576-66-3 (vyd. 2013)
 • Vyživovací povinnost po rekodifikaci, ISBN 978-80-7502-023-9 (vyd. 2014)
 • Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva, ISBN 978-80-7478-512-2 (vyd. 2014)
 • Občanský zákoník – komentář, ISBN 978-80-7478-370-8 (vyd. 2014)
 • Zákon o sociálně právní ochraně dětí, ISBN 978-80-7263-914-4 (vyd. 2014)

15. 1. Účast na kurzu Dítě jako oběť trestného činu
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Dítě jako oběť trestného činu a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

6. 1. Šesté supervizní setkání III. monitorovacího období
Šesté supervizní setkání III. monitorovacího období proběhlo jako obvykle: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

Aktuality 2014

19. 12. Páté supervizní setkání III. monitorovacího období
Páté osobní supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců OSPOD. Poté navázala supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

11. 12. Účast na kurzu Správní řízení na úseku SPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Správní řízení na úseku SPOD a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

4. – 5. 12. Účast na kurzu Case management v práci s rodinou
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Case management v práci s rodinou a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

28. 11. Čtvrté supervizní setkání III. monitorovacího období
Čtvrté osobní supervizní setkání III. monitorovacího období obsahoval přímou supervizi zaměstnanců OSPOD, supervizi případovovou sdílenou ve skupině, týmoviou ve vazbě na standardizaci a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

25. 11. Účast na kurzu Dítě jako oběť rodičovského konfliktu III.
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice účastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Dítě jako oběť rodičovského konfliktu III. a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

13. 11. Sociálně právní ochrana dětí v praxi
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Sociálně právní ochrana dětí v praxi a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

6. 11. Účast na kurzu Trestní odpovědnost mládeže
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Trestní odpovědnost mládeže a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

4. 11. Účast na kurzu Řešení sporů v otázkách výchovy a rodinného styku
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Řešení sporů v otázkách výchovy a rodinného styku a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

30. 10. Účast na kurzu Nová koncepce ústavní výchovy
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Nová koncepce ústavní výchovy a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

21. 10. Třetí supervizní setkání III. monitorovacího období
Třetí supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců OSPOD. Pokračovala supervizí případovou sdílenou ve skupině, týmovou ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervizí. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

9. 10. Účast na kurzu Rodinné právo – aktuality a praxe
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Rodinné právo – aktuality a praxe a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

23. 9. Druhé supervizní setkání III. monitorovacího období
Druhé osobní supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců. Dále supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Součástí supervize byla i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

1. 9. Zpráva o průběžné realizaci projektu
Náš projekt standardizace OSPOD má za sebou půl roku úspěšné existence. Jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle plánu a jsou velkým přínosem pro klienty OSPOD i pro nás sociální pracovníky. Projekt je spolufinancován z EU a státního rozpočtu ČR.

22. 8. První supervizní setkání III. monitorovacího období
První osobní supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců OSPOD. Následovala supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Součástí supervize byla i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

31. 7. Nákup odborné literatury
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců byly na oddělení zakoupeny tyto odborné publikace:

 • Náhradní rodinná péče, ISBN 978-80-86131-91-7 (vyd. 2012)
 • Právo sociálního zabezpečení, ISBN 978-80-7400-473-5 (vyd. 2013)
 • Kriminalita páchaná na mládeži, ISBN 978-80-7201-825-3 (vyd. 2010)
 • Znalecké posudky dětí pod drobnohledem, ISBN 978-80-7201-900-7 (vyd. 2013)
 • Sociální právo České republiky, ISBN 978-80-7201-938-0 (vyd. 2014)
 • Vzory smluv a podání, ISBN 978-80-7201-865-9 (vyd. 2012)
 • Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti, ISBN 978-80-244-3821-4 (vyd. 2013)

28. 7. Třetí supervizní setkání II. monitorovacího období
V třetím supervizním setkání II. monitorovacího období proběhla jako obvykle supervize přímá, případová sdílená ve skupině a týmová ve vazbě na standardizaci. Dále proběhla znovu příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

V rámci profesního rozvoje zaměstnanců náš pracovník úspěšně absolvoval vzdělávací kurz Úvod do specifik pěstounské péče na přechodnou dobu.

14. 7. Účast na kurzu Úvod do specifik pěstounské péče na přechodnou dobu
Třetí pracovní porada pracovní porada realizačního týmu zahrnovala konzultaci a kontrolu naplňování jednotlivých klíčových aktivit, řešení nových problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

1.7. Třetí pracovní porada II. monitorovacího období
Třetí pracovní porada II. monitorovacího období se zabývala obvyklými konzultacemi a kontrolováním dosahožených cílů v jednotlivých klíčových aktivitách, řešením problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

17. 6. Účast na kurzu Základy vedení rozhovoru s dítětem
Třetí pracovní porada pracovní porada realizačního týmu zahrnovala obvyklou konzultaci a kontrolu naplňování jednotlivých klíčových aktivit, řešení nových problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

13. 6. Druhé supervizní setkání II. monitorovacího období
V druhém supervizním setkání II. monitorovacího období proběhla znovu supervize přímá, případová sdílená ve skupině a týmová ve vazbě na standardizaci. Dále proběhla opět příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD. Sdílená témata týmová: standardy kvality výkonu SPO, kritéria 2-6, tj. prostředí a podmínky; infomovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí; personální zabezpeční výkonu sociálně-právní ochrany dětí; přijímání a zaškolování; profesní rozvoj zaměstnanců.

3. 6. Účast na dvou kurzech Právní praxe OSPOD při podávání návrhů dle OSŘ a Standardy OSPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme úspěšně absolvovali vzdělávací Právní praxe OSPOD při podávání návrhů dle OSŘ a dalších zvláštních právních předpisů.

V rámci profesního rozvoje zaměstnanců nová pracovnice úspěšně absolvovala vzdělávací kurz Základy vedení rozhovoru s dítětem.

2. 6. Druhá pracovní porada II. monitorovacího období
Druhá pracovní porada II. monitorovacího období se zabývala opět konzultováním a kontrolou dosahování cílů v jednotlivých klíčových aktivitách, řešením problémů, třídění materiálů pro monitorovací zprávy.

27. 5. První supervizní setkání II. monitorovacího období
V prvním supervizním setkání II. monitorovacího období proběhla supervize přímá, případová sdílená ve skupině a týmová ve vazbě na standardizaci. Dále proběhla příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD. Sdílená témata případová – dilemata výkonu sociálně-právní ochrany – kdy a jakým způsobem intervence zasáhnout v zájmu nezletilého dítěte, potřeby nezletilých dětí, jejich rodčů a sociálních pracovníků.

22. 5. Účast na dvou kurzech Trestní odpovědnost mládeže a Znalecké posudky při sporech o děti
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme úspěšně absolvovali vzdělávací kurz Trestní odpovědnost mládeže a Znalecké posudky při sporech o děti.

5. 5. První pracovní porada II. monitorovacího období
První pracovní porada II. monitorovacího období zahrnovala konzultace a kontrolování plnění jednotlivých klíčových aktivit, řešení problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

30. 4. Nákup odborných publikací
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců byly na oddělení zakoupeny tyto odborné publikace:

 • Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánované péče, ISBN 978-80-262-0522-7 (vyd. 2014)
 • Sanace rodiny – sociální práce s disfunkčními rodinami, ISBN 978-80-262-0031-4 (vyd. 2011)
 • Sociální práce v praxi – Specifika různých cílových skupin a práce s nimi, ISBN 978-80-7367-818-0 (vyd. 2010)
 • Rodinné právo – úplné znění, ISBN 978-80-7208-797-6 (vyd. 2010)

24. 4. Účast na vzdělávacím kurzu SPOD – rodinné právo, aktuality a praxe
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu SPOD – rodinné právo, aktuality a praxe – téma č. 1 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

17. 4. Třetí supervizní setkání I. monitorovacího období
Třetí supervizní setkání prvního monitorovacího období se zabývalo: případová supervize sdílená ve skupině, týmová supervize ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Na ni navazuje nepřímá supervizní činnost – provazování výstupů ze supervizních setkání do standardů kvality výkonu SPO Ivančice.

15. 4. Čtvrtá pracovní porada realizačního týmu I. monitorovacího období
Po průzkumu nabídek na trhu jsme zakoupili vybavení do místnosti pro jednání s klienty OSPOD: flipchart a židle.

1. 4. Účast na kurzu Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči, téma č. 14 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

1. 4. Účast na kurzu SPOD – náhradní rodinná péče
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího kurzu SPOD – náhradní rodinná péče – téma č. 14 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

24. 3. Druhá pracovní porada realizačního týmu I. monitorovacího období
Druhá pracovní porada pracovní porada realizačního týmu zahrnovala konzultaci a kontrolu naplňování jednotlivých klíčových aktivit, řešení nových problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

11. 3. Druhé supervizní setkání I. monitorovacího období
Druhé supervizní setkání prvního monitorovacího období se zabývalo: případová supervize sdílená ve skupině, týmová supervize ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Na ni navazuje nepřímá supervizní činnost – provazování výstupů ze supervizních setkání do standardů kvality výkonu SPO Ivančice.

27. 2. Účast na vzdělávacím kurzu Základní otázky sociálně-právní ochrany dětí
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Základní otázky sociálně právní ochrany dětí – téma č. 5 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

25. 2. První supervizní setkání I. monitorovacího období
První supervizní setkání prvního monitorovacího období se zabývalo: úvod do supervize, případová supervize sdílená ve skupině, týmová supervize ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Na ni navazuje nepřímá supervizní činnost – provazování výstupů ze supervizních setkání do standardů kvality výkonu SPO Ivančice.

13. 2. Nová posila týmu Pavla Fialová
Pavla Fialová nastoupila na naše oddělení jako člen týmu projektu, a to na plánované období 13. 2. 2014 – 30. 6. 2015. V rámci projektu se bude podílet na standardizaci výkonu SPO, účastnit se porad realizačního týmu, supervizních setkání a rovněž se bude spolupodílet na tvorbě vnitřních metodik a dokumentů k standardizaci.

12. 2. První pracovní porada realizačního týmu v I. monitorovacím období
V den zahájení realizace projektu proběhla také první pracovní porada realizačního týmu – došlo k oficiálnímu zahájení projektu, k prvním konzultacím a řešení organizačních záležitostí.

12. 2. Zahájení projektu Standardizace OSPOD v ORP Ivančice
Realizace projektu Standardizace OSPOD v ORP Ivančice, registrační číslo CZ 1.04/3.103/C2.00083 byla zahájena. Více informací na stránce O projektu.

Leden – duben – Průzkum trhu a nákup vybavení místnosti pro jednání s klienty OSPOD

Leden – duben – Průzkum trhu a nákup vybavení kanceláře nového pracovníka
Po průzkumu nabídek na trhu jsme zakoupili vybavení do kanceláře nového pracovníka – nábytek, počítač a tiskárnu, mobilní telefon, diktafon, digitální fotoaparát a kameru.

Skip to content