Revolution Train (2018)

Dne 19.10.2018 byl v nočních hodinách přistaven protidrogový vlak na vlakové nádraží v Ivančicích. Jednalo se o šest stříbrných obrněných vagónů s příběhem, který mapoval primární protidrogovou prevenci. Projekt Revolution Train uhradilo v celém rozsahu město Ivančice, kdy se jednalo o 162.000,- Kč.


Vlak byl přístupný veřejnosti a místním školám ve dnech 20. a 22. října ve vlakové stanici Ivančice. Ve vagónech byl promítán příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN bylo prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníky vlaku a inspirovat je k pozitivním životním volbám.

Unikátní projekt vidělo už přes 26 000 návštěvníků. Podporují ho čeští ministři vnitra a financí, hejtmani i starostové měst a dlouhodobou podporu má od Národní protidrogové centrály. Poté, co se mobilní vlaková souprava osvědčila jako vzdělávací nástroj také u škol za hranicemi, stal se z vlaku mezinárodní fenomén. REVOLUTION TRAIN  střídá výjezdy v České republice a v Německu.

Základem projektu byl protidrogový vlak – multimediální mobilní vlaková souprava, která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Cílem bylo prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů (patentovaná metoda 5D) maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivně tak ovlivnit jeho pohled na zdravý životní styl i prevenci závislostního chování. V jednotlivých vagonech návštěvníci procházeli příběhem, který sledovali v několika multimediálních kinosálech protidrogového vlaku. Po každé části filmu se zvedalo projekční plátno, za nímž byla nainstalovaná věrná kopie místa, které přímo souvisela s dějem příběhu. V těchto prostorách probíhala interakce lektora s účastníky programu a díky intenzivní simulaci vjemů dochází k maximalizaci prožitku a efektivity učení. Návštěvníci se ocitali v baru, v místě dopravní nehody, ve výslechové místnost, cele a nakonec i v drogovém doupěti. Zážitkový program o délce 90 minut.

Byly zde tedy představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince čekají. Díky zapojení návštěvníka do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokázal program zaujmout a dal prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

Vlakem prošlo v dopoledních hodinách ze Základní školy T. G. Masaryka a Základní školy Vladimíra Menšíka z Ivančic celkem 323 žáků, z toho 163 dívek a 156 chlapců ve věku od 11 do 16 let. Žáci i učitelé hodnotili absolvování preventivního programu pozitivně. Každý žák vyplňoval dotazník, během prohlídky vlaku, z těchto dotazníků byl vytvořen dokument, který bude sloužit k další cílené prevenci v našem městě.


Současně během této preventivní akce byli přítomni u protidrogového vlaku i zástupci městské policie Ivančice a PČR OOP Ivančice, kteří se starali o bezpečnost v prostorách nádraží, ale také umožnili návštěvníkům dozvědět se o práci policisty více informací. HZS zajistil ukázku techniky, ale i poskytoval informace v oblasti prevence např. v dopravě či ochraně majetku a v neposlední řadě požární bezpečnosti. Pokud měl někdo chuť si něco zahrát či se pobavit kreativní činností, byl zde doprovodný program zajišťovalo SVČ Ivančice. Uskutečnila se i VIP prohlídka vlaku, kterou absolvovalo vedení okolních měst a obcí, zástupci škol, policie, krajského úřadu Jihomoravského kraje, PMS Brno.
Celkem během jednoho dne mohlo vlakem projít maximálně 450 návštěvníků. Kapacita návštěvníků pro velký zájem ve všech dnech výrazně překračovala maximální počet návštěvníků. Chtěli bychom se touto cestou omluvit těm, na které se nedostalo. A věříme, že ještě bude možnost v našem městě vlak do budoucna navštívit.

Děkujeme také všem zúčastněným institucím za podporu a spolupráci a velké díky patří školám, které se do tohoto projektu zapojili a vidí v primární prevenci smysl.

Odjezdem vlaku však projekt Revolution Train nekončí, dále pokračuj návazným projektem: „To je zákon, kámo!“. Strážnici městské policie pan Homolka a Hudýnek byli proškoleni v tomto programu, kterým pokračují v protidrogové  prevenci ve školách, které vlak navštívily. Žáci se společně s policisty vrací zpět do „vlakového příběhu“ a sledují jej z nové perspektivy policejního týmu. Žákům jsou vysvětlovány okolnosti vzniku drogové závislosti, možnosti její léčby a především rizika trestní odpovědnosti. Cílem programu je ještě více informovat o rizicích závislostí a motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu a respektování zákonů.Město Ivančice ve spolupráci se školami také plánuje výstavu prací jejich žáků  na téma protidrogového vlaku. Zde bude také zveřejněn i  dokument vzniklý z dotazníkového šetření u žáků našich základních škol, kteří prošli vlakem. Výstava je plánovaná na duben až květen 2019 v prostorách Kina Réna v Ivančicích.

Soubory ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Vyhodnocení dotazníků mládeže 1 MB
pdf Zpětné vazby učitelů 874 KB
Skip to content