Proč se dítě chová tak, že má výchovné problémy?

Téměř vždy jsou za nevhodným chováním dítěte skryty negativní prožitky, který nikdo neřešil a zůstaly přehlíženy. V jakékoliv fázi problémového chování se můžete obrátit na kurátora.

Jeho prací je také sociálně-právní poradenství sociální práce, případně vám zprostředkuje pomoc poradenských či zdravotních pracovišť.

Skip to content