Archiv

Nevím si s dítětem rady, co můžu dělat?

Neodkládejte řešení výchovných potíží a co nejdříve se obraťte na odbornou pomoc. Vyhledejte psychologa, výchovného poradce ve škole, centrum výchovné pomoci nebo právě kurátora pro mládež.

Co rodiče udělali při výchově dítěte špatně, kde selhali?

Základní problémem rodičů při výchově je nepřiznání si faktu, že dítě se stává problémovým. Následný vznik skutečných výchovných problémů je pak rodiči přehlížen nebo zlehčován a jejich řešení odkládáno. Spolupráce s kurátorem vám pomůže řešit situaci s problémovým dítětem v…
Číst více

Proč se dítě chová tak, že má výchovné problémy?

Téměř vždy jsou za nevhodným chováním dítěte skryty negativní prožitky, který nikdo neřešil a zůstaly přehlíženy. V jakékoliv fázi problémového chování se můžete obrátit na kurátora. Jeho prací je také sociálně-právní poradenství sociální práce, případně vám zprostředkuje pomoc poradenských či…
Číst více

Jak poznám na dítěti, že užívá drogy?

Rozborem odebraných tělních tekutin (sliny, moč). Spolehlivým nástrojem jsou testery na moč (zakoupíte je např. v lékárně). Vedlejším projevem uživatele drogy je zjevná změna chování, neklid, hubnutí, třes rukou a těla, oči – široké nebo špendlíkové zorničky. Máte-li podezření, že vaše…
Číst více

Proč bych měl(a) s kurátorem spolupracovat?

Kurátor má bohaté zkušenosti a dovednosti s účinnými řešeními potíží problémových dětí a mládeže. Jeho povinností je vám pomoci. Zároveň je tato spolupráce z vaší strany povinná na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění § 53 odst.1 a…
Číst více

Skip to content