Proč bych měl(a) s kurátorem spolupracovat?

Kurátor má bohaté zkušenosti a dovednosti s účinnými řešeními potíží problémových dětí a mládeže. Jeho povinností je vám pomoci.

Zároveň je tato spolupráce z vaší strany povinná na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění § 53 odst.1 a 2.

Skip to content