Vím o dítěti, které je zanedbávané, týrané či zneužívané. Co mohu udělat?

Co nejdříve tuto skutečnost oznamte kdekoli na oddělení Policie ČR.

Vhodné je také oznámit tuto skutečnost i na nejbližší oddělení SPOD a to jakoukoli formou, třeba i anonymně.

Skip to content