Rozešla jsem s partnerem, se kterým mám dítě. Co mám dělat?

Je třeba podat žádost na příslušný okresní soud o úpravu rodičovské odpovědnosti – čím budou upravena práva a povinnosti rodičů vůči dítěti (svěření do péče a vyměření výživného). Pracovníci OSPOD vám rádi pomohou tuto žádost sepsat. (Tato soudní řízení vedené v zájmu dítěte jsou bez správního poplatku – kolku).

Skip to content