Rodič (matka, otec) neumožňuje styk s dítětem (s matkou, s otcem), s vnukem (s prarodiči)? Co mám dělat?

Pokud je styk s dítětem soudně upraven, lze žádat příslušný soud o výkon rozhodnutí – soud podnikne takové kroky, aby jeho rozhodnutí bylo příslušnými osobami dodržováno.

Pokud dosud není upraven, je třeba požádat o úpravu – žádost na příslušný okresní soud o úpravu rodičovské odpovědnosti – čím budou upravena práva a povinnosti rodičů vůči dítěti (svěření do péče a vyměření výživného).

Pracovníci OSPOD vám rádi pomohou tuto žádost sepsat.

(Tato soudní řízení vedené v zájmu dítěte jsou bez správního poplatku – kolku).

Skip to content