Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a pěstounskou péčí na přechodnou dobu?

Tyto způsoby náhradní rodinné péče mají více rozdílů. Největší a nejvýraznější rozdíl je v tom, že v případě pěstounské péče nelze dopředu říct, jak dlouho bude trvat (může totiž končit až zletilostí dítěte).

V případě pěstounské péče na přechodnou dobu se jedná o situaci, kdy dítě z jakéhokoliv důvodu nemůže přechodně pobývat ve své biologické rodině, nebo když se hledá nová trvalá rodina. Pěstounská péče na přechodnou dobu mu dává možnost tento čas strávit v rodině místo v ústavní péči.

V pěstounské péči na přechodnou dobu se neočekává pobyt v náhradní rodině delší než 1 rok.

Skip to content