Jaké jsou povinnosti pěstounů ve vztahu k rodičům svěřených dětí?

Pěstouni by měli udržovat, rozvíjet a prohlubovat vztah dítěte s jeho rodiči, umožňovat styk rodičů s dítětem, pokud soud nerozhodl jinak. U pěstounů na přechodnou dobu se očekává, že budou úzce spolupracovat s rodiči dítěte, jestliže se předpokládá návrat dítěte do původní rodiny. V případě umístění dítěte do náhradní rodiny (pěstounské, osvojitelské), předpokládá se spolupráce pěstounů s nimi.

Skip to content