Jak mám postupovat v případě, že mi otec (matka) nehradí výživné na dítě?

Pokud bylo již výživné stanoveno soudně a nelze se jinak s otcem (matkou) dohodnout, je třeba obrátit na Policii ČR s trestním oznámením o neplacení soudně stanoveného výživného.

Pokud ještě neproběhla úprava rodičovské odpovědnosti, požádejte soud o její úpravu (žádost na příslušný okresní soud o úpravu rodičovské odpovědnosti – čím budou upravena práva a povinnosti rodičů vůči dítěti – svěření do péče a vyměření výživného).

V případě nejasností či potřeby pomoci se kdykoliv obraťte na pracovnice OSPOD.

Skip to content