Jak mám postupovat, chci-li vychovávat dítě namísto rodiče, který výchovu nezvládá?

Vždy je třeba požádat příslušný okresní soud o svěření dítěte do své péče.

Pracovnice OSPOD vám rádi pomohou tuto žádost sepsat.

(Tato soudní řízení vedená v zájmu dítěte jsou bez správního poplatku – kolku).

Skip to content