Jak dlouho bude trvat proces osvojení dítěte?

Většinou nedokážeme předem říci, může to být několik měsíců, ale i několik let.

Ovlivňuje ho počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro osvojení a počet žadatelů zařazených do evidence. Vliv na délku této doby mají také konkrétní představy žadatelů o přijímaném dítěti, míra jejich tolerance k osobní a rodinné anamnéze.

Skip to content