Bývalý partner nechce být uveden v rodném listu našeho dítěte? Co mám dělat?

Je třeba se obrátit na příslušný soud o určení otcovství (§ 783 Občanského zákoníku).

Žádost vám rády pomohou sepsat pracovnice OSPOD.

Skip to content