Aktuality 2017

30. 12.. Tým pro mládež zveřejnil realizaci činnosti za rok 2017
Těchto setkání se pravidelně účastnili za OSPOD kurátorka pro mládež Edita Kloparová, DiS. společně s npor. Mgr. Pavlem Doležalem za PČR Ivančice. Za rok 2017 proběhlo v budově Okresního státního zastupitelství celkem 5 setkání členů týmu pro mládež. Tým pro mládež bude pokračovat i v roce 2018, kdy začátkem roku bude sestaven plán činnosti na rok 2018, o kterém bude OSPOD informovat. – Činnost týmu pro mládež za rok 2017 (PDF)

19. 12.. Děti darují dětem k Vánocům – Krabice od bot
Římskokatolická farnost Moravský Krumlov se již druhým rokem zapojila do projektu Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům, která měla za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Lidé naplnili krabice od bot dětskými dárky k Vánocům.
Díky tomuto projektu mohl i OSPOD Ivančice potěšit děti ze sociálně slabších rodin ve svém obvodu dárky, které rozvezl v týdnu před Vánocemi přímo do rodin. – Krabice od bot 2017 (PDF)

29. 6. Účast na přednášce „Specifika péče o děti s drogovou závislostí“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily přednášky Prim. MUDr. M. Korandy na téma „Specifika péče o děti s drogovou závislostí“ ve školícím centru Jihomoravského kraje.

26. 6. Jednání komise sociálně-právní ochrany dětí
V prostorách komunikační místnosti OSV se uskutečnilo jednání komise sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Ivančice.

22. 6. Účast na semináři „Identita dítěte v náhradní rodinné péči“
Pracovnice OSPOD specializující se na náhradní rodinnou péči absolvovala seminář „Identita dítěte v NRP“ s lektorkou Mgr. Klárou Moravcovou.

16. 6. Účast na kurzu o metodě „Rodinné konference“
Pracovnice OSPOD v prostorách MÚ Ivančice absolvovaly kurz o metodě „Rodinné konference“ jakožto novém nástroji pro práci s rodinami. Přednášejícím byl mediátor ze sdružení Trialog z.s., Brno.

15. 6. Účast na semináři „Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD“
Pracovnice OSPOD se v budově krajského úřadu JmK zúčastnily semináře na téma „Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD“.

31. 5. Účast na Kulatém stolu na téma „Asistované styky/asistované předávání“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily diskuze Kulatý stůl na Krajském úřadě JmK na téma „Asistované styky/asistované předávání“.

26. 5. Účast na semináři „V právu a praxi“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře na téma „V právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných“.

26. 5. Účast na semináři „Úvod do problematiky domácího násilí“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře v Brně na téma domácí násilí s názvem „Úvod do problematiky domácího násilí“.

25. 5. Účast na pracovním setkání pracovnic úseku náhradní rodinné péče
Pracovnice OSPOD úseku náhradní rodinné péče se zúčastnily pracovního setkání na krajském úřadě JmK.

25. 5. Účast na semináři „Standardy kvality a jejich kontrola“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře v Brně na téma „Standardy kvality a jejich kontrola“, které lektoroval pracovník MPSV ČR.

19. 5. Účast na semináři „Zjišťování názoru dítěte“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily seminář v Brně na téma „Zjišťování názoru dítěte“.

11. 5. Účast na aktuálních supervizních setkáních
Zúčastnili jsme se dvou individuálních supervizních setkání s nasmlouvanou supervizorkou na téma „Klientka náročná – stěžující, odmítající pomoc“ a „Jak pracovat s drogově závislým klientem těsně před jeho zletilostí“.

28. 4. Účast na semináři „Výcvik v krizové intervenci“
Pracovnice OSPOD absolvovaly seminář „Výcvik v krizové intervenci“.

6. – 7. 4. Účast kurátorky pro mládež na akci „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“
Kurátorka pro mládež absolvovala dvoudenní vzdělávací setkání v Zubří u Nového města na Moravě s názvem „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“.

4. 4. Pracovní setkání na krajském úřadě JmK
Pracovnice OSPOD se zúčastnily pracovního setkání na krajském úřadě JmK.

4. 4. Setkání a navázání spolupráce s poradnou „Na Počátku“
V prostorách OSV MěÚ Ivančice proběhlo setkání s pracovnicemi poradny Na Počátku o.p.s Brno, Soběšická, které představily svoji práci a došlo k navázání bližší spolupráce. Organizace pomáhá těhotným ženám či těhotným matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci.

26. 3. Nákup odborné publikace
Knihovnu pro pěstouny jsme doplnili novým titulem od T. Nagy Štroblové – Dcera padajícího listí, ISBN 978-80-7387-710-1 (vyd. 2014).

24. 3. Setkání se specialistou na dávkový systém – především nepojistné sociální dávky
Zúčastnili jsme se setkání u kulatého stolu v budově Probační a mediační služby Brno-venkov s pracovníkem z MPSV specialistou na dávkový systém, zvláště nepojistných sociálních dávek.

21. 3. Žádost o dotaci na projekt „Preventivní aktivity v Ivančicích“
Podali jsme žádost o dotaci z prevence kriminality JmK – projekt „Preventivní aktivity v Ivančicích“.

9. 3. Účast na semináři „Výchovná opatření jako specifická činnost orgánů SPOD“
Pracovnice OSPOD se zúčastnila semináře v Brně na téma: „Výchovná opatření jako specifická činnost orgánů SPOD“.

17. 2. Účast na setkání „Týmu pro mládež“
Kurátorka pro mládež OSPOD Ivančice se zúčastnila setkání „Týmu pro mládež“. Více informací o projektu v souboru Na kyberkriminalitu cílí Tým pro mládež Brno-venkov (.pdf, 84 kB).

16. 2. Koordinační schůzka s kulatým stolem „Týmu pro mládež“
Ve velkém zasedačním sále MěÚ Ivančice proběhla koordinační schůzka s kulatým stolem „Týmu pro mládež“ se zástupci škol našeho regionu, probační a mediační služby Brno-venkov, se zástupci OO Policie ČR v Ivančicích a pracovnic OSPOD Ivančice.

15. 2. Setkání se zástupkyní SOS dětské vesničky Brno
Na OSV MěÚ Ivančice proběhlo setkání se zástupkyní SOS dětské vesničky Brno, která koordinuje preventivní sociálně aktivizační služby v rodinách s dětmi pro naše ORP.

21. 1. Besedy a představení spotů zabývajících se kriminalitou mládeže
Zorganizovali jsme besedy na II. stupni ZŠ V. Menšíka v rámci prevence – představení preventivních spotů zabývajících se kriminalitou mládeže, problematikou drogové závislosti.

17. 1. Dokončení vypořádání projektů z dotace JmK
Bylo dokončeno finanční vypořádání projektů z dotace JmK, prevence kriminality, odesláno na krajský úřad JmK.

16. 1. Setkání s Mgr. O. Ipserem, koordinátorem „Týmu pro mládež“
Došlo k individuálnímu setkání na půdě odboru s Mgr. O. Ipserem, koordinátorem „Týmu pro mládež“.

12. 1. Setkání pracovnic náhradní rodinné péče k problematice PPPD
Na krajské úřadě JmK se pracovnice úseku náhradní rodinné péče zúčastnily pracovního setkání k problematice PPPD – pěstounská péče na přechodnou dobu.

Skip to content