Aktuality 2016

7. 12. Účast na poradě kurátorů pro mládež na krajském úřadě v Brně
Kurátorka pro mládež absolvovala poradu kurátorů pro mládež na krajském úřadě v Brně.

27. 10. Účast na semináři „Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů podle zákona o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád ve spojení s občanským zákoníkem“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře na téma „Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů podle zákona o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád ve spojení s občanským zákoníkem“ pořádaného vzdělávací společností NOVEKO.

25. 10. Účast na kurzu finanční gramotnosti
V prostorách komunikační místnosti naší budovy absolvovaly všechny pracovnice odboru kurz finanční gramotnosti.

7. 10. Účast na setkání Týmu pro mládež v Brně
Kurátorka pro mládež se zúčastnila setkání Týmu pro mládež v Brně.

4. 10. Účast na semináři na téma „Poruchy osobnosti“
Kurátorka pro mládež se zúčastnila semináře na téma „Poruchy osobnosti“.

26. 9. Účast na kurzu „Znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily kurzu na téma „Znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti – úvod do problematiky“ pořádaného VCVS ČR.

16. 9. Účast na semináři „Jak identifikovat oběť domácího násilí“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily v Brně semináře na téma „Jak identifikovat oběť domácího násilí“.

26. 6. Účast na školení „Základy správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí“
Pracovnice OSPOD absolvovaly školení na téma „Základy správního řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí“ organizované sdružením TreMediaS.

10. 6. Účast na vzdělávacím programu na téma „Jak rozpoznat dítě se znaky CAN“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily vzdělávacího programu na téma „Jak rozpoznat dítě se znaky CAN“ pořádaného VCVS ČR.

24. 5. Beseda se studenty GJB na téma práce kurátora pro mládež
Kurátorka pro mládež absolvovala besedu se studenty Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích na téma práce kurátora pro mládež.

23. 5. Jednání komise sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Ivančice
V prostorách komunikační místnosti odboru proběhlo jednání komise sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Ivančice.

20. 5. Účast kurátorky pro mládež na individuální supervizi
Kurátorka pro mládež absolvovala individuální supervizi ve sdružení TreMediaS v Třebíči.

26. 5. Účast na poradě Úseku SPOD na krajském úřadě v Brně
Dvě pracovnice SPOD absolvovaly poradu Úseku SPOD na krajském úřadě v Brně.

12. 5. Účast na semináři na téma „Ochrana osobních údajů na úseku sociální-právní ochrany dětí“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily semináře na téma „Ochrana osobních údajů na úseku sociální-právní ochrany dětí“.

12. 5. Účast na semináři „Rodinné právo – aktuality a praxe“
Pracovnice OSPOD se zúčastnily semináře „“Rodinné právo – aktuality a praxe“ vedené JUDr. Novotnou.

14. – 15. 4. Účast na akci „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“
Kurátorka pro mládež absolvovala dvoudenní vzdělávací setkání v Zubří u Nového města na Moravě s názvem „Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů“.

7. 4. Účast na poradě krajského úřadu JmK – téma „Prevence kriminality“
Kurátorka pro mládež absolvovala poradu na krajském úřadě JmK, odboru školství – téma „Prevence kriminality“.

17. 3. Účast na kurzu „Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu OSPOD“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily kurzu „Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí“ pořádaného Vzdělávací agenturou TSM.

8. 3. Účast na semináři „Sociální komunikace s dětským klientem“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily semináře na téma „Sociální komunikace s dětským klientem“.

18. 2. Účast na kurzu „Zadluženost a exekuce v sociální oblasti“
Pracovnice OSPOD se v Brně zúčastnily kurzu na téma „Zadluženost a exekuce v sociální oblasti“ pořádaného Vzdělávací agenturou TSM.4. 2. Účast na školení „Poruchy chování, syndrom ADD, ADHD“
Kurátorka pro mládež se v Brně zúčastnila školení na téma „Poruchy chování, syndrom ADD, ADHD“.

26. 1. Účast na semináři „Specifika komunikace s mladistvým klientem“
Kurátorka pro mládež se v Brně zúčastnila semináře na téma „Specifika komunikace s mladistvým klientem“.

Skip to content