Aktuality 2015

24. – 26. 6. Účast na Případové konferenci
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se jedna naše pracovnice zúčastnilaPřípadové konference a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

16. – 19. 6. Účast na Letní škole nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky III.
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili Letní školy nových trendů sociální práce pro sociální pracovníky a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

2. 6. Šesté supervizní setkání IV. monitorovacího období
Šesté supervizní setkání IV. monitorovacího období proběhlo jako obvykle: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

30. 5. Nákup odborné literatury

  • ÚZ 996 Rodinné právo ISBN 978-80-7488-022-3 (vyd. 2014),
  • Právo a rodina (ročník 2014), ISSN 1212-866X (vyd. 2014),
  • Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny, ISBN 978-80-262-0522-7 (vyd. 2014),
  • Střídavá péče o dítě ISBN 978-80-262-0342-1 (vyd. 2013),
  • Případová konference,

26. 5. Pracovní porada realizačního týmu
Došlo k vyhodnocování naplňování jednotlivých monitorovacích indikátorů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy. řešení nových problémů.

22. 5. Páté supervizní setkání IV. monitorovacího období
Páté supervizní setkání IV. monitorovacího období proběhlo prakticky stejně jako předchozí supervizní setkání: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

19. 5. Účast na kurzu Správní řízení na úseku SPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili kurzu Správní řízení na úseku SPOD a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

14. 5. Účast na kurzu SPOD v praxi – děti zanedbávané, zneužívané a týrané
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila kurzu  SPOD v praxi – děti zanedbávané, zneužívané a týrané a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

30. 4. Účast na kurzu Náhradní výchova
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili kurzu Náhradní výchova.

16. – 17. 4. Účast na kurzu Základy krizové intervence
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Základy krizové intervence.

7. 4. Čtvrté supervizní setkání IV. monitorovacího období
Čtvrté supervizní setkání IV. monitorovacího období proběhlo jako obvykle: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

30. 3. Třetí supervizní setkání IV. monitorovacího období
Třetí supervizní setkání IV. monitorovacího období mělo obvyklý průběh: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

24. 3. Účast na semináři SPOD v praxi – partneři a rozchody a dopad na dítě
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího semináře SPOD v praxi – partneři a rozchody a dopad na dítě a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

13. 3. Účast na kurzu Specifika komunikace mladistvých klientů
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího kurzu Specifika komunikace mladistvých klientů a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

10. 3. Druhé supervizní setkání IV. monitorovacího období
Druhé supervizní setkání IV. monitorovacího období mělo následující průběh: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

10. 2. První supervizní setkání IV. monitorovacího období
Supervizní setkání ve IV. monitorovacího období probíhá podobně, jako setkávání v předchozích monitorovacích obdobích: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

3. 2. Účast na školení Novela zákona o SPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího školení Novela zákona o SPOD a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

31. 1. Nákup odborné literatury
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců byly na oddělení zakoupeny tyto odborné publikace:

  • Rozvod manželství, ISBN 978-80-87576-66-3 (vyd. 2013)
  • Vyživovací povinnost po rekodifikaci, ISBN 978-80-7502-023-9 (vyd. 2014)
  • Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva, ISBN 978-80-7478-512-2 (vyd. 2014)
  • Občanský zákoník – komentář, ISBN 978-80-7478-370-8 (vyd. 2014)
  • Zákon o sociálně právní ochraně dětí, ISBN 978-80-7263-914-4 (vyd. 2014)

15. 1. Účast na kurzu Dítě jako oběť trestného činu
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Dítě jako oběť trestného činu a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

6. 1. Šesté supervizní setkání III. monitorovacího období
Šesté supervizní setkání III. monitorovacího období proběhlo jako obvykle: přímá supervize zaměstnanců, supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

Skip to content