Aktuality 2014

19. 12. Páté supervizní setkání III. monitorovacího období
Páté osobní supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců OSPOD. Poté navázala supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

11. 12. Účast na kurzu Správní řízení na úseku SPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Správní řízení na úseku SPOD a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

4. – 5. 12. Účast na kurzu Case management v práci s rodinou
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Case management v práci s rodinou a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

28. 11. Čtvrté supervizní setkání III. monitorovacího období
Čtvrté osobní supervizní setkání III. monitorovacího období obsahoval přímou supervizi zaměstnanců OSPOD, supervizi případovovou sdílenou ve skupině, týmoviou ve vazbě na standardizaci a individuální. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

25. 11. Účast na kurzu Dítě jako oběť rodičovského konfliktu III.
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice účastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Dítě jako oběť rodičovského konfliktu III. a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

13. 11. Sociálně právní ochrana dětí v praxi
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Sociálně právní ochrana dětí v praxi a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

6. 11. Účast na kurzu Trestní odpovědnost mládeže
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Trestní odpovědnost mládeže a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

4. 11. Účast na kurzu Řešení sporů v otázkách výchovy a rodinného styku
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Řešení sporů v otázkách výchovy a rodinného styku a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

30. 10. Účast na kurzu Nová koncepce ústavní výchovy
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Nová koncepce ústavní výchovy a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

21. 10. Třetí supervizní setkání III. monitorovacího období
Třetí supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců OSPOD. Pokračovala supervizí případovou sdílenou ve skupině, týmovou ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervizí. Součástí supervize je i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

9. 10. Účast na kurzu Rodinné právo – aktuality a praxe
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců se naše pracovnice zúčastnila akreditovaného vzdělávacího kurzu Rodinné právo – aktuality a praxe a získala také osvědčení o úspěšném absolvování.

23. 9. Druhé supervizní setkání III. monitorovacího období
Druhé osobní supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců. Dále supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Součástí supervize byla i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

1. 9. Zpráva o průběžné realizaci projektu
Náš projekt standardizace OSPOD má za sebou půl roku úspěšné existence. Jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle plánu a jsou velkým přínosem pro klienty OSPOD i pro nás sociální pracovníky. Projekt je spolufinancován z EU a státního rozpočtu ČR.

22. 8. První supervizní setkání III. monitorovacího období
První osobní supervizní setkání III. monitorovacího období zahrnovalo obvyklou přímou supervizi zaměstnanců OSPOD. Následovala supervize případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Součástí supervize byla i příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

31. 7. Nákup odborné literatury
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců byly na oddělení zakoupeny tyto odborné publikace:

 • Náhradní rodinná péče, ISBN 978-80-86131-91-7 (vyd. 2012)
 • Právo sociálního zabezpečení, ISBN 978-80-7400-473-5 (vyd. 2013)
 • Kriminalita páchaná na mládeži, ISBN 978-80-7201-825-3 (vyd. 2010)
 • Znalecké posudky dětí pod drobnohledem, ISBN 978-80-7201-900-7 (vyd. 2013)
 • Sociální právo České republiky, ISBN 978-80-7201-938-0 (vyd. 2014)
 • Vzory smluv a podání, ISBN 978-80-7201-865-9 (vyd. 2012)
 • Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti, ISBN 978-80-244-3821-4 (vyd. 2013)

28. 7. Třetí supervizní setkání II. monitorovacího období
V třetím supervizním setkání II. monitorovacího období proběhla jako obvykle supervize přímá, případová sdílená ve skupině a týmová ve vazbě na standardizaci. Dále proběhla znovu příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD.

V rámci profesního rozvoje zaměstnanců náš pracovník úspěšně absolvoval vzdělávací kurz Úvod do specifik pěstounské péče na přechodnou dobu.

14. 7. Účast na kurzu Úvod do specifik pěstounské péče na přechodnou dobu
Třetí pracovní porada pracovní porada realizačního týmu zahrnovala konzultaci a kontrolu naplňování jednotlivých klíčových aktivit, řešení nových problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

1.7. Třetí pracovní porada II. monitorovacího období
Třetí pracovní porada II. monitorovacího období se zabývala obvyklými konzultacemi a kontrolováním dosahožených cílů v jednotlivých klíčových aktivitách, řešením problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

17. 6. Účast na kurzu Základy vedení rozhovoru s dítětem
Třetí pracovní porada pracovní porada realizačního týmu zahrnovala obvyklou konzultaci a kontrolu naplňování jednotlivých klíčových aktivit, řešení nových problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

13. 6. Druhé supervizní setkání II. monitorovacího období
V druhém supervizním setkání II. monitorovacího období proběhla znovu supervize přímá, případová sdílená ve skupině a týmová ve vazbě na standardizaci. Dále proběhla opět příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD. Sdílená témata týmová: standardy kvality výkonu SPO, kritéria 2-6, tj. prostředí a podmínky; infomovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí; personální zabezpeční výkonu sociálně-právní ochrany dětí; přijímání a zaškolování; profesní rozvoj zaměstnanců.

3. 6. Účast na dvou kurzech Právní praxe OSPOD při podávání návrhů dle OSŘ a Standardy OSPOD
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme úspěšně absolvovali vzdělávací Právní praxe OSPOD při podávání návrhů dle OSŘ a dalších zvláštních právních předpisů.

V rámci profesního rozvoje zaměstnanců nová pracovnice úspěšně absolvovala vzdělávací kurz Základy vedení rozhovoru s dítětem.

2. 6. Druhá pracovní porada II. monitorovacího období
Druhá pracovní porada II. monitorovacího období se zabývala opět konzultováním a kontrolou dosahování cílů v jednotlivých klíčových aktivitách, řešením problémů, třídění materiálů pro monitorovací zprávy.

27. 5. První supervizní setkání II. monitorovacího období
V prvním supervizním setkání II. monitorovacího období proběhla supervize přímá, případová sdílená ve skupině a týmová ve vazbě na standardizaci. Dále proběhla příprava supervizorky, její součinnost s projektovým týmem a průběžné vyhodnocování výstupů ze supervizních setkání včetně provazování výstupů v kontextu standardizace OSPOD. Sdílená témata případová – dilemata výkonu sociálně-právní ochrany – kdy a jakým způsobem intervence zasáhnout v zájmu nezletilého dítěte, potřeby nezletilých dětí, jejich rodčů a sociálních pracovníků.

22. 5. Účast na dvou kurzech Trestní odpovědnost mládeže a Znalecké posudky při sporech o děti
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme úspěšně absolvovali vzdělávací kurz Trestní odpovědnost mládeže a Znalecké posudky při sporech o děti.

5. 5. První pracovní porada II. monitorovacího období
První pracovní porada II. monitorovacího období zahrnovala konzultace a kontrolování plnění jednotlivých klíčových aktivit, řešení problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

30. 4. Nákup odborných publikací
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců byly na oddělení zakoupeny tyto odborné publikace:

 • Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánované péče, ISBN 978-80-262-0522-7 (vyd. 2014)
 • Sanace rodiny – sociální práce s disfunkčními rodinami, ISBN 978-80-262-0031-4 (vyd. 2011)
 • Sociální práce v praxi – Specifika různých cílových skupin a práce s nimi, ISBN 978-80-7367-818-0 (vyd. 2010)
 • Rodinné právo – úplné znění, ISBN 978-80-7208-797-6 (vyd. 2010)

24. 4. Účast na vzdělávacím kurzu SPOD – rodinné právo, aktuality a praxe
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu SPOD – rodinné právo, aktuality a praxe – téma č. 1 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

17. 4. Třetí supervizní setkání I. monitorovacího období
Třetí supervizní setkání prvního monitorovacího období se zabývalo: případová supervize sdílená ve skupině, týmová supervize ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Na ni navazuje nepřímá supervizní činnost – provazování výstupů ze supervizních setkání do standardů kvality výkonu SPO Ivančice.

15. 4. Čtvrtá pracovní porada realizačního týmu I. monitorovacího období
Po průzkumu nabídek na trhu jsme zakoupili vybavení do místnosti pro jednání s klienty OSPOD: flipchart a židle.

1. 4. Účast na kurzu Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči, téma č. 14 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

1. 4. Účast na kurzu SPOD – náhradní rodinná péče
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili vzdělávacího kurzu SPOD – náhradní rodinná péče – téma č. 14 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

24. 3. Druhá pracovní porada realizačního týmu I. monitorovacího období
Druhá pracovní porada pracovní porada realizačního týmu zahrnovala konzultaci a kontrolu naplňování jednotlivých klíčových aktivit, řešení nových problémů, třídění podkladů pro monitorovací zprávy.

11. 3. Druhé supervizní setkání I. monitorovacího období
Druhé supervizní setkání prvního monitorovacího období se zabývalo: případová supervize sdílená ve skupině, týmová supervize ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Na ni navazuje nepřímá supervizní činnost – provazování výstupů ze supervizních setkání do standardů kvality výkonu SPO Ivančice.

27. 2. Účast na vzdělávacím kurzu Základní otázky sociálně-právní ochrany dětí
V rámci profesního rozvoje zaměstnanců jsme se zúčastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Základní otázky sociálně právní ochrany dětí – téma č. 5 a získali také osvědčení o úspěšném absolvování.

25. 2. První supervizní setkání I. monitorovacího období
První supervizní setkání prvního monitorovacího období se zabývalo: úvod do supervize, případová supervize sdílená ve skupině, týmová supervize ve vazbě na standardizaci OSPOD a individuální supervize. Na ni navazuje nepřímá supervizní činnost – provazování výstupů ze supervizních setkání do standardů kvality výkonu SPO Ivančice.

13. 2. Nová posila týmu Pavla Fialová
Pavla Fialová nastoupila na naše oddělení jako člen týmu projektu, a to na plánované období 13. 2. 2014 – 30. 6. 2015. V rámci projektu se bude podílet na standardizaci výkonu SPO, účastnit se porad realizačního týmu, supervizních setkání a rovněž se bude spolupodílet na tvorbě vnitřních metodik a dokumentů k standardizaci.

12. 2. První pracovní porada realizačního týmu v I. monitorovacím období
V den zahájení realizace projektu proběhla také první pracovní porada realizačního týmu – došlo k oficiálnímu zahájení projektu, k prvním konzultacím a řešení organizačních záležitostí.

12. 2. Zahájení projektu Standardizace OSPOD v ORP Ivančice
Realizace projektu Standardizace OSPOD v ORP Ivančice, registrační číslo CZ 1.04/3.103/C2.00083 byla zahájena. Více informací na stránce O projektu.

Leden – duben – Průzkum trhu a nákup vybavení místnosti pro jednání s klienty OSPOD

Leden – duben – Průzkum trhu a nákup vybavení kanceláře nového pracovníka
Po průzkumu nabídek na trhu jsme zakoupili vybavení do kanceláře nového pracovníka – nábytek, počítač a tiskárnu, mobilní telefon, diktafon, digitální fotoaparát a kameru.

Skip to content