Jak dlouho trvají přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči?

Celý proces, od podání žádosti na příslušném OSPOD po vydání rozhodnutí o zařazení (případně nezařazení) do evidence pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu nebo osvojitelů, trvá minimálně jeden rok, často i déle. Samotný časový rozsah přípravy fyzických osob (vzdělávání) pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 48 hodin, u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin.

Skip to content