Chci získat dítě do náhradní rodinné péče (pěstounství, adopce apod.). Co všechno mě čeká?

Po podání žádosti pracovníci OSPOD zjišťují, zda je žadatel vhodným uchazečem o náhradní rodinou péči. Shromáždí o něm nezbytné informace (např. navštíví žadatele v domácím prostředí, provede s nimi pohovor a další) a na základě získaných podkladů vypracuje hodnotící zprávu.

Všechny zjištěné informace pak předá k dalšímu posouzení na příslušný krajský úřad, který následně rozhodne.

Skip to content